Miyoko Ito

Viola da gamba, Cello, Mittelalterfidel